Svetovalni razgovor

Včasih se zgodi, da se posameznik, par ali družina znajde v stiski, za katero se zdi, da je brezizhodna. Takrat je pomembno, da lahko nekomu zaupajo, kaj se dogaja. Pogosto zadostuje zgolj sočuten in empatičen odziv nekoga, ki prepozna stisko in jo ovrednoti. Zadostujejo nakazane smernice nadaljnjega razvoja, pozitivne opredelitve nastale stiske in sočutne oči, ki sprejemajo. Po zaključenem pogovoru se lahko posameznik, par ali družina odloči, da se želi poglobiti v nastali problem in doseči konkretne spremembe ter tako vstopi v nadaljnji terapevtski proces.

Cena enournega uvodnega svetovalnega razgovora je 50,00 EUR, za študente in brezposelne pa v višini 40,00 EUR. V osebni stiski naj ne bo denar ovira, da nas ne bi kontaktirali!

 

Pokličite nas na telefon  031 406 181 ali nam pišite na naslov  info@addictiva.si Veseli bomo vašega klica!

 

Terapije                                                                                                                                            Terapevtski proces →