O INŠTITUTU

Inštitut ADDICTIVA je zasebni terapevtski zavod, ki  nudi strokovno pomoč in podporo posameznikom, partnerjem in družinam pri soočanju s seksualno zasvojenostjo in soodvisniškimi odnosi. Posebno pozornost posvečamo tudi družinam in mladim odraslim, ki se soočajo s prisotnostjo motnje pozornosti in hiperaktivnosti (angl. ADHD) v svojem vsakdanu. Prav tako nudimo strokovno podporo mladim obolelim in njihovim svojcem pri soočanju z avtoimunimi in kroničnimi boleznimi in predelavi na trenutke hromečih občutij, ki jih diagnoza in način življenja s kronično boleznijo prinaša.

Pri svojem delu zasledujemo   vizijo in poslanstvo :

  • strokovna terapevtska pomoč posameznikom, partnerjem in družinam, ki se soočajo s težavami v medosebnih odnosih;
  • strokovna terapevtska pomoč partnerjem in svojcem, ki se soočajo s problemom različnih odvisnosti v družini;
  • svetovanje in strokovna pomoč družinam, ki se soočajo s prisotnostjo ADHD motnje pri svojih otrocih in mladim odraslim, ki se srečujejo s posledicami ADHD v svojem vsakdanu;
  • strokovna podpora in predelava težkih čutenj ob soočanju s kroničnimi in avtoimunimi boleznimi, ki korenito spremenijo način življenja obolelega;
  • svetovanje strokovnim kadrom;
  • izvajanje znanstveno-raziskovalne in izobraževalne dejavnosti (delavnice, predavanja, raziskave, izobraževanja);
  • ozaveščanje strokovne in širše javnosti.

                                                     

Vsi terapevti Inštituta Addictiva so člani Združenja zakonskih in družinskih terapevtov ter delujejo pod supervizorskim spremljanjem licenciranih supervizorjev.                                                                     

 ←  Domov                                                                                                                                                  Ekipa →

š

š